Posted by admin On Listopad - 27 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są konstruowane najczęściej po to, aby przekazywać istotne informacje połączone z prowadzoną aktywnością firmową. Najogromniejszą grupę zamawianych produktów stanowią pieczątki nagłówkowe używane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowania listów i rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe powinny zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. Niejednokrotnie umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres strony internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do formalnej korespondencji oficjalnej zawierają w większości wypadków nazwę oraz adres siedziby firmy, w szeregu przypadków też NIP oraz REGON. Tutaj na pewno pieczątki słupsk są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach służbowych dane zawierają, na ogół, wszystkie informacje o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Comments are closed.