Posted by admin On Styczeń - 29 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

O polityce pisał już Arystoteles. Starożytni i średniowieczni włodarze uważali, że władza polityczna wywodzi się od boga. Bez trudu było rozgłaszać taki pogląd, kiedy o tym, kto króluje, decydowało urodzenie. Arystoteles twierdził, że polityka to sztuka rządzenia. Według niego można było piastować władzę, jednak nie być politykiem, jeśli nie posiadało się dobrych cnót oraz nie funkcjonowało na korzyść swoich poddanych. Zmiany w sposobie definiowania pojęcia polityki zaczęły się zmieniać wspólnie z demokratyzacją państw. Aktualnie twierdzi się, że polityka to sposób dochodzenia do władzy i sprawowanie władzy. Wedle jednych polityka polega na uzgadnianiu sprzecznych interesów – zobacz stronę internetową polityka polska. Miałaby to w następstwie tego być sztuka kompromisów. Drudzy sugerują, oraz potwierdza to bardzo nieraz rzeczywistość, że polityka to sztuka perswazji, to wszelkie metody, które prowadzą do tego, że nasze stanowisko zwyciężyło ze stanowiskiem konkurenta. Ta druga definicja wydaje się mnóstwo bardziej odpowiadać rzeczywistości. Bez względu na definicję jest to, poza pracą zawodową oraz sferą życia rodzinnego, najważniejsza dziedzina życia, a przynajmniej powinna być taka w ludowładczym państwie.

Comments are closed.