Posted by admin On Wrzesień - 12 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe

AdwokatZawody sądowe powszechnie są uznane za zawody zaufania publicznego. Bo czy to prokurator, prawnik, radca, notariusz czy komornik, dysponują oni poufnymi informacjami na temat życia osobistego, majątku czy sytuacji kontrahenta. Są oni w głównej mierze zobowiązani do zachowania tajemnicy, asekuracji danych osobowych i godziwego zabezpieczenia specyfikacji. Każdy adwokat Gniezno zobligowany jest do zachowania niejawności ale też i przestrzegania zasad moralnych i etycznych w kontekście cenienia prawa. Z tego także powodu, dla każdego z ważniejszych profesji sądowych, powstały kodeksy etyki zawodowej. I tak zarówno sędziowie, prokuratorzy czy prawnicy są zobowiązani do działania z poszanowaniem kodeksu opracowanego odrębnie dla każdej grupy. Praktykujący w swoich dyscyplinach prawnicy, prócz odpowiedzialności karnej za swoje działania mogą ponosić także odpowiedzialność profesjonalną przed dobrym kolegium. Kodeks etyki zawodowej staje się wobec tego busolą w pracy jakiegokolwiek adwokata – tym kieruje się także kancelaria adwokacka Poznań. Dzisiaj sformalizowana jest niemalże każda dziedzina życia człowieka. W powszednim życiu są to normy zwyczajowe, niejednokrotnie niemniej jednak nie zdajemy sobie sprawy, że przy najłatwiejszych czynnościach posiadamy do czynienia z prawem. Dokonując albowiem normalnych zakupów w sklepie spożywczym jesteśmy bo stroną specyficznej umowy cywilno-prawnej kupna i sprzedaży a otrzymany paragon przynosi nam prawo do reklamacji jeśli artykuł okaże się wadliwy czy zepsuty. Każda umowa, pożyczka czy transakcja w banku jest obwarowana różnego typu przepisami prawnymi. Niedobre słowa czy zachowanie, mogą nas pociągnąć do odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa.

Comments are closed.